Ter bescherming van onze eigen naam en om namaak of plagiaat te voorkomen, worden de artikelen uit onze collecties geregistreerd en gebrand met onze Robertitos® stempel.  Eveneens worden zij voorzien van een echtheidsnummer.
Na volledige betaling ontvangt u een certificaat van echtheid.
Op die manier heeft u de garantie dat u over een uniek artikel uit onze eigen Robertitos® kunst- designcollectie beschikt.

Indien uw artikel niet aan deze drie voorwaarden voldoet, dan is het mogelijk dat u een namaakartikel wordt aangeboden.

Sommige artikels uit onze collecties of de in opdracht uitgevoerde werken zullen "niet" door ons op deze website of elders tentoongesteld worden. Het niet tonen gebeurt o.a. op expliciete vraag van de koper of opdrachtgever.

Toelating tot reproductie van foto´s, afbeeldingen of teksten worden uitsluitend gegeven voor een catalogus, folders en pers, onder voorwaarde dat de naam  “Robertitos” wordt vermeld, samen met “de titel van het tentoongestelde artikel”, indien dit niet het geval is, zijn er auteursrechten aan Robertitos verschuldigd.